Jestem dyplomowanym psychoterapeutą w procesie certyfikacji. Ukończyłem całościowe, specjalistyczne szkolenie w ramach 4-letniego studium psychoterapii w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie. 

Z wykształcenia jestem psychologiem, tytuł magistra psychologii uzyskałem                         na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II.

 

Ukończyłem następujące szkolenia i warsztaty: 

- Integratywna Psychoterapia Krótkoterminowa

- Integratywna Psychoterapia Zaburzeń Lękowych

- Diagnoza kliniczna DSM-IV-TR

- Integratywna psychoterapia zaburzeń depresyjnych

- Praca z ciałem w zdrowieniu i osobistej przemianie. Psychosomatoterapia z elementami psychoneuroimmunologii stopień I i II

- Psychoonkologia (studia podyplomowe)

 

Praca zawodowa:

Obecnie:

  • Poradnia Psychologiczna w Poradni Zdrowia Psychicznego Zespołu Przychodni  Specjalistycznych w Tarnowie,

  • Oddział Psychiatryczny- Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie,

  • Oddział Neurologiczny- Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie,

 

Wcześniej:​

  • Poradnia Zdrowia Psychicznego Centrum Zdrowia Tuchów,

  • Poradnia Leczenia Uzależnień Centrum Zdrowia Tuchów,

  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie,

  • Hospicjum im. Św. Br. A. Chmielowskiego  w Dąbrowie Tarnowskiej,

  • Dom Pomocy Społecznej im. Św. Br. A. Chmielowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej,

  • Tarnowskie Hospicjum Domowe im. Bł. F. Ozanama,

  • Ośrodek Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia- Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie,

 

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej i Systemowej oraz Polskiej Federacji Psychoterapii.

Swoją pracę poddaję superwizji u certyfikowanych superwizorów PTPIiS.

 

Prowadzę psychoterapię indywidualną. Pracuję w podejściu integratywnym systemowym. W psychoterapii człowiek jest postrzegany jako część systemu, w którym funkcjonuje. Problemy nie pochodzą tylko z wewnętrznych procesów psychicznych, ale mają na nie wpływ różne czynniki związane z systemem osoby - rodzina, środowisko zawodowe          i społeczne. Takie postrzeganie człowieka pozwala na szerokie możliwości pomocy           w różnych zaburzeniach i problemach ludzi.

Psychoterapia służy nie tylko zdrowiu psychicznemu i fizycznemu, lecz także temu,

by człowiek był zdolny kochać, tworzyć szczęśliwe związki, pracować, bawić się, odnaleźć sens życia i spełnienie oraz zmierzyć się z najważniejszymi kwestiami

 

Przestrzegam kodeksu etycznego Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej

i Systemowej oraz European Association for Psychotherapy.