top of page

Każdy powinien mieć kogoś, z kim mógłby szczerze pomówić, bo choćby człowiek był nie wiadomo jak dzielny, czasami czuje się bardzo samotny.

Ernest Hemingway

Sesje psychoterapii odbywają się w terminie ustalonym telefonicznie.

 

Cennik:

Konsultacja psychoterapeutyczna /pierwsze spotkanie/ - 150 zł.

Sesja psychoterapii indywidualnej /kolejne spotkania/ – 150 zł.

Psychoterapia par - 250 zł

Kilka słów o zasadach spotkań:

 

W ramach spotkania konsultacyjnego (zazwyczaj jednego lub dwóch) zostanie określony obszar trudności, którym można się zająć w ramach psychoterapii.

 

Sesje psychoterapeutyczne odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu. Niezgłoszenie się na umówioną wizytę lub odwołanie w tym samym dniu nie zwalnia z obowiązku zapłaty.

Psychoterapeuta jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji pochodzących z terapii, a także samego faktu korzystania przez osobę z terapii, wobec osób trzecich, np.: rodziny, osób postronnych. Wyjątkiem jest sytuacja zagrożenia życia lub zdrowia Klienta czy osób trzecich, jak i sytuacje określone prawem.

 

Współpracując z innymi specjalistami leczącymi pacjenta, np. psychiatrą, psychoterapeuta udostępnia tylko niezbędne informacje - za zgodą i wiedzą pacjenta. 

 

W okresie psychoterapii nie można pozostawać w psychoterapii u innego psychoterapeuty. Chyba, że terapeuta prowadzący zdecyduje inaczej.

 

Czas trwania terapii lub cyklu konsultacji jest uzgadniany indywidualnie z psychoterapeutą.

 

 

bottom of page